| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Predstavitve

Page history last edited by OŠ DRSKA 11 years, 7 months ago

 

 

2. Predstavitve, 20.- 26.februar 2012

 

1. teden

Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika učnega kroga.Učitelji in učenci/dijaki pripravijo svojo predstavitev s fotografijo.

 

 

Sodelujoče šole in njihove kode:

 

 

P1 OŠ Josipa Plemlja Bled  - Bled - Ludvik Hajdinjak
P2  OŠ Odranci - Odranci- Marija Smolko
P3  OŠ Prule - Ljubljana - Dušan Merc
P4  OŠ Gornji Petrovci - Gornji Petrovci - Johann Laco
P5  OŠ Ivana Cankarja Vrhnika - Vrhnika - Polonca Šurca-Gerdina
P6  OŠ Toma Brejca Kamnik - Kamnik - Mojca Rode Škrjanc
P7  OŠ Ljubečna - Ljubečna - Martin Grosek
P8  OŠ Drska - Novo Mesto - Nevenka Kulovec
P9 

OŠ Šmarje pri Kopru - Šmarje - Edi Glavina

P10

OŠ Dornberk - Dornberk - Dragica Vidmar

 

Uvod moderatorji Boba Hofmana in Darja Žnidaršič

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.