| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Predstavitve

Page history last edited by OŠ DRSKA 10 years, 11 months ago

 

 

2. Predstavitve, 20.- 26.februar 2012

 

1. teden

Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika učnega kroga.Učitelji in učenci/dijaki pripravijo svojo predstavitev s fotografijo.

 

 

Sodelujoče šole in njihove kode:

 

 

P1 OŠ Josipa Plemlja Bled  - Bled - Ludvik Hajdinjak
P2  OŠ Odranci - Odranci- Marija Smolko
P3  OŠ Prule - Ljubljana - Dušan Merc
P4  OŠ Gornji Petrovci - Gornji Petrovci - Johann Laco
P5  OŠ Ivana Cankarja Vrhnika - Vrhnika - Polonca Šurca-Gerdina
P6  OŠ Toma Brejca Kamnik - Kamnik - Mojca Rode Škrjanc
P7  OŠ Ljubečna - Ljubečna - Martin Grosek
P8  OŠ Drska - Novo Mesto - Nevenka Kulovec
P9 

OŠ Šmarje pri Kopru - Šmarje - Edi Glavina

P10

OŠ Dornberk - Dornberk - Dragica Vidmar

 

Uvod moderatorji Boba Hofmana in Darja Žnidaršič

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.