Sodelujoče šole


List of participating schools and Learning Circle  codes

 

P1 OŠ Josipa Plemlja  - Bled - Ludvik Hajdinjak
P2  OŠ Odranci - Odranci- Marija Smolko
P3  OŠ Prule - Ljubljana - Dušan Merc
P4  OŠ Gornji Petrovci - Gornji Petrovci - Johann Laco
P5  OŠ Ivana Cankarja - Vrhnika - Polonca Šurca-Gerdina
P6  OŠ Toma Brejca - Kamnik - Mojca Rode Škrjanc
P7  OŠ Ljubečna - Ljubečna - Martin Grosek
P8  OŠ Drska - Novo mesto - Nevenka Kulovec
P9 

OŠ Šmarje pri Kopru - Šmarje - Edi Glavina

P10  OŠ Dornberk - Dornberk - Dragica Vidmar