| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Zaključek

Page history last edited by mojca.tisovic 11 years, 4 months ago

 

 

6. Zaključek, 14 - 20 maj 2012

 

11. teden

Vsaka skupina objavi poslovilne misli in nekaj učencev/dijakov izpolni vprašalnik.

Uradno učne kroge zaključi skrbnik učnih krogov s sklepnimi mislimi.

 


P1 OŠ prof.dr.Josipa Plemlja Bled

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

Resno ukvarjanje z raziskovanjem domačega kraja in njegovih zanimivosti, tako kot vse stvari, ki se jih lotimo, zahtevajo precejšnje dodatno delo in  organizacijo. Pa vendar ugotavljamo, da se s tem načinom dela želi ukvarjati vsako leto več učencev, predvsem tudi mlajših, kar pomeni, da se zanimanje za kraj seli v nižje razrede, in da jim kljub dodatnim naporom prinaša razbremenitev, radost, sprostitev  in užitek. Je tudi ena izmed dragocenih šol za življenje in z veseljem jo opravljajo tisti učenci, ki sočasno opravljajo tudi druge obveznosti v šoli. Prav viteško premagujejo ovire, ki se jim postavljajo na raziskovalni poti. Mentorji smo poskušali spodbujati aristotelovsko vedoželjnost, lakoto po učenju, iz katere  rasteta znanje in odgovornost za vse. To je tudi  vzgoja  ljubezni do kraja in spoštovanja do drugih krajev in njihovih prebivalcev; to je vzgoja za trajnostni razvoj, ki pomeni odgovornost za dobro življenje vseh.  Znanje se je, se in se bo prenašalo iz roda v rod, se plemenitilo, ter v celoti prispevalo k duhovni in materialni rasti. Pomembno je, da učenci to ponotranjijo, da se zavejo, da smo vsi pred enakim izzivom in sicer ohraniti, povezati in povečati intelektualni potencial – naš edini kapital, ki nam zagotavlja enakovrednost v hitro razvijajočem se globalnem svetu.

 

Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti. ( Kitajski pregovor)

 

Pozdravi naših učenk in učencev preostalim SUK-ovcem:


 

Zahvalili bi se vsem sodelujočim učencem, mentoricam, staršem in starim staršem ter podružnični šoli RIbno.

 

Lep alpski pozdrav in kmalu na snidenje.

Pozdrav tudi od manjkajočih članov ekipe SUK Slovenija.


P2 OŠ Odranci

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Zasnova projekta  in način dela se nam zdita zanimiva in primerna za raziskovanje različne tematike. Ob raziskovanju domačega kraja in analizi prispevkov drugih šol smo spoznali, kako bogata je naša Slovenija.
Vsem učencem, mentorjem in koordinatorjem Slovenskih učnih krogov se zahvaljujemo za spodbude, prijetne misli in prijetno druženje v e-učilnici.

Učenci in učitelji OŠ Odranci

 

 


P3 OŠ Prule

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Ko slišim, pozabim,
ko vidim, si zapolnim,
ko preizkusim, si zapolnim,.
(Konfucij)


Mislim, da je način dela zelo primeren/ učinkovit . Učenci so pri iskanju rešitev bolj ustvarjalni, kreativni in motivirani. Lažje sprejemajo odgovornost in sproti načrtujejo organizacijo dela. Rešitve, ki jih pridobijo preko različnih virov  so v večplastne in usmerjene v globlja spoznanja.

Menimo, da so novi sodobni pristopi v načinu spoznavanja (in učenja) učencem izjemno blizu, saj se je izkazalo, da z njimi (preko njih)  celo lažje komunicirajo. Bolj privlačne oblike izražanja (video in splet, sodelovanje preko spleta, rezlični viri…) hkrati omogočajo, da učenci raziščejo problem iz več zornih kotov, vidikov. Obenem morajo biti učenci pri  iskanju rešitev na zastavljene naloge sodelovalni - skrbno načrtujejo in organizirajo tudi svoje delo znotraj tima.


P4 OŠ Gornji Petrovci

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Projekt je zelo dobro zasnovan, tema je bila zelo široka (odprta), tako je bilo veliko možnosti. Učenci so projekt sprejeli in ga ocenili, kot zelo zanimiv. Pritegnil jih je način dela. Mentorji in učenci smo se veliko naučili. Vsa ta nova znanja in spoznanja bomo s pridom izkoristili pri našem nadaljnjem delu.

 


P5 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

Sodelovanje v učnih krogih nam je bilo všeč, ker se je delo razlikovalo od običajnega pouka. Veliko smo delali z računalniki, vzdušje je bilo bolj sproščeno in tudi zvezkov nismo potrebovali! Veliko več smo delali samostojno in po skupinah. Pri iskanju odgovorov smo povprašali starejše občane, obiskali smo dom ostarelih, muzej, brskali po različnih virih, kot so knjige, internet, revije, šolski arhiv….

Všeč nam je bilo, da smo sami raziskovali in ustvarjali, kar nam je predstavljalo velik izziv. Uživali smo v sproščenem delu in delu na terenu. Veliko smo se naučili tako o našem kot o drugih slovenskih krajih.

Pridobili smo na samozavesti in smo ponosni na naše delo. Naučiti smo se morali razdeliti naloge med posamezniki, spoznali smo raznolikost naše dežele in se naučili bolje organizirati delo.

Veseli nas, da smo sodelovali prav z vami, saj so bila vaša vprašanja pravi izziv, odgovori pa zelo zanimivi in ustvarjalno predstavljeni. Skupaj smo pobliže spoznali našo deželo ter razlike in podobnosti med sodelujočimi kraji.

 

Sicer pa smo o vtisih povprašali nekatere sodelujoče učence, kar si lahko ogledate v naslednjem videu:

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ri1dVhO9JuQ&feature=youtu.be

 

Želimo vam uspešen konec šolskega leta!


P6 OŠ Toma Brejca Kamnik

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

Hvala za smeh, vzpodbudo, sodelovanje, raziskovalne urice in prijetno druženje.

 

 

 

 


P7 OŠ Ljubečna

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Naša pesem:

Ko februarja smo začeli,

še sanjalo se nam ni,

da v družini naši SUK-ovi

toliko članov se smeji.

 

Z raziskovanjem smo začeli,

pri tem veliko pesmi smo zapeli,

saj tisto poznate vsi

»Naša četica koraka strumno in veselo.«

 

In res korakali smo mi,

po poti SUK-ovi.

Informacij smo nabrali

in jih z veseljem vam naprej predali.

 

Na podstrešju slike smo iskali,

da bi z njimi modo prikazali.

Veselje z babicami in dedki smo delili

in stare zgodbe prebudili.

 

Špela za kuhalnico je prijela

in nam potico priskrbela.

Manekeni vrli ti,

pa že na naslovnicah so vsi.

 

Ko ob petkih je bus pred šolo prispel,

je naša pot v računalnico vodila,

kjer nam sreča mila

je vaše odgovore naklonila.

 

Prebrali smo jih mi

in z njimi podali se med šolske klopi.

Znanje z vrstniki smo delili

in tudi njih s SUK-ovo izkušnjo obogatili.

 

Kar prehitro je maj prišel

in nam veselje SUK-ovo je vzel.

Zato sporočilo naše poslušajte zdaj vsi:

»da drugo leto v SUK-u dobimo se mi vsi.«

 

 

In še mnenje  mentoric:

Za ta projekt sem se odločila, ker  z učenci v četrtem razredu vsako leto pri pouku družba obravnavamo preteklost naših krajev ter zgodovino šolstva. Skoraj vsako leto pripravimo tudi razstavo šolskih potrebščin, učil in drugih pripomočkov nekoč in danes. Zanimal me je predvsem način sodelovalnega dela na daljavo ter uporaba IKT tehnologije.

V začetni fazi projekta (predstavitev šole, kraja in nas udeležencev) in fazi iskanja odgovorov smo uživale tako učiteljice kot tudi učenci. Pripravili smo kar nekaj zanimivih posnetkov, fotografij in drugo. Nekoliko se je zapletlo pri vnašanju podatkov na spletno stran, vendar so bile težave ob pomoči naše kolegice računalničarke hitro odpravljene.

Kljub temu, da takšen projekt zahteva ogromno časa, organiziranosti in predvsem dobre volje vseh udeležencev, bi še kdaj sodelovala saj smo bili zares odlična ekipa.
(Nataša Sedej)

 


Bili smo res odlična ekipa! Uživala sem v vseh fazah projekta. Všeč mi je, da je bil projekt raziskovalno-razvojno in sodelovalno naravnan. Pogrešala sem več sodelovanja med šolami.

 

(Dragana Prepelič)

 

 

 

 

 

 

 

 


P8 OŠ Drska

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

  

 

Udeležencem projekta SUK OŠ Drska iz Novega mesta se je zdel projekt zelo zanimiv in poučen. Tako učiteljicam kot učencem je bilo najbolj všeč samostojno raziskovanje, sveže ideje in druženje ter povezovanje različnih generacij predmetne stopnje (7. - 9. razred). Učenci so samostojno iskali vire, raziskovali s pomočjo različnih metod (anketa, intervju, terensko delo...) in razvijali veščine medsebojnega sodelovanja, empatije in timskega dela. Tako smo obnovili znanje ali izvedeli mnogo novega o svojem mestu ter ugotovili, da ga skoraj ne poznamo, toliko posebnosti skriva v sebi. Mentorice menimo, da je treba spodbujati sodelovalno učenje in medgeneracijsko povezovanje (tudi s pomočjo vseživljenjskega učenja). Tovrstnih izzivov in otroške kreativnosti si želimo tudi v prihodnje.

 

Sicer naj več povedo spodnji vtisi.

 

"Meni je bilo delo v SUK v veselje. Vesela sem bila, ko sem videla, da so se učenci precej samostojno lotili nalog. Z navdušenjem sem si ogledovala njihove prispevke, najbolj pa so me pritegnili filmčki, kjer so učenci na humoren način znali predstaviti svoje naloge. Z veseljem sem pomagala pri lektoriranju. Še raje pa sem se pridružila dekliškemu "pevskemu zboru" v muzeju."

(Irena Šega, učiteljica slovenščine)

 

"Projekt se mi je zdel zanimiv in poučen. Všeč mi je bilo druženje z ostalimi generacijami. Menim, da bi k takemu projektu morali pristopiti tudi v naslednjih letih. Privabili bi lahko še več učencev in učiteljev. Upam, da smo se dobro odrezali ter da so naši izdelki všeč tudi drugim sodelujočim pri projektu. Naši izdelki se mi zdijo resnično fenomenalni, ker smo se vsi maksimalno potrudili."

(Satin Papež, 9. b)

 

"Tudi meni se je zdel projekt zanimiv in zastavljen na drugačen način. Naučili smo se veliko novega na številnih, še ne tako raziskanih področjih. Med sabo smo spletli mnogo novih vezi, všeč pa mi je bilo tudi sodelovanjez muzejem."

(Ajda Makar, 9. a)

 

"Pri projektu me je pritegnilo ravno to, da smo raziskovali vsak na svoj način in se sami odločili, kako bomo rezultate raziskovanja predstavili drugim. Nastali so zelo zanimivi izdelki, ki pritegnejo pozornost vsakogar. Tudi meni je všeč, da smo pri projektu sodelovali učenci različnih razredov. Sodelovanje z muzejem pa nam je olajšalo delo in nam omogočilo, da smo si pridobili novo zanje."

(Hana Fabjan, 9. b)

 

"Naučila sem se veliko novega o svojem mestu. Šele zdaj sem ugotovila, da ga sploh nisem dobro poznala. V skupini smo delali tudi v popoldanskem času, kar je bilo zelo zanimivo in zabavno. Nasmejali smo se do solz in imeli smo se enostavno enkratno."

(Tjaša Potočar, 9. b)

 

" Všeč mi je bilo, da smo si temo izbrali sami, tudi ekipe s katerimi je bilo delo zanimivejše. Tako ni bilo le poučno, temveč tudi zabavno. Jaz, Eva in Tisa smo imele temo znanih osebnosti v Novem mestu, in priznam, da vsega kar smo napisale pred projektom, nisem vedela. Zato sem med raziskovanjem pridobila veliko novega znanja. Po mojem mnenju je ta projekt več kot uspel,in verjamem, da bo veliko boljši, ko se vanj vklopijo tudi druge države."

(Nuša Hudoklin, 9. a)

 

"Meni je bil projekt zelo všeč, ker smo si sami izbrali teme ter obliko predstavitve. Izvedeli smo tudi veliko novega, zato upam, da bomo ta in še kakšen podoben projekt na naši šoli uvedli tudi naslednje leto."

(Lucija Laubry, 7. b)

 

"Meni je bil projekt všeč, zato ker so bile teme razvejane in smo si lahko izbrali tisto, ki nam je bila najbolj všeč. Lepo je bilo, ker nam projekt ni vzel preveč časa za učenje in zabavo."

(Rem Grobelšek, 7. a)

 

"Meni je bil projekt zelo zanimiv in poučen. Naučila sem se veliko novega na zabaven in nov način. Najbolj všeč mi je bilo to, da smo si lahko v skupinah sami izbrali obliko predstavitve in jo predstavili na svojevrsten način. Upam, da bo v prihodnosti še več takih projektov, saj sem se imela res super."

(Eva Kos, 8. a) 

 

"Projekt se mi je zdel zelo zanimiv in zabaven. Všeč mi je bilo, da smo raziskovali naše mesto in se o njem naučili veliko novega. S Tjašo sva raziskovali Novo mesto na starih razglednicah in fotografijah in s tem odkrili kakšno je bilo v preteklosti. Upam, da bomo tudi naslednje leto sodelovali v projektu SUK."

(Nika Muren, 8. a)

 

"Projekt mi je bil zelo všeč, saj se mi je zdel poučen, zanimiv in zabaven. Zanimive so bile vse teme in o našem mestu sem izvedela veliko novega. Zelo zabavno je bilo spoznati Novo mesto na tak način, všeč mi je bil tudi obisk muzeja, saj razstave o Novem mestu še nisem videla. Lepo bi bilo, če bi tudi naslednje leto sodelovali pri projektu SUK."

(Tjaša Recelj, 8. a)

 

"Tudi meni je bil projekt všeč. S takim raziskovanjem smo bolj spoznavali naše mesto. Super je bilo, ko smo si ogledali muzej, kjer smo izvedeli še več stvari. Upam, da bo še kakšen tak zanimiv projekt, da se bomo še več družili ter delali ter se učili na zabaven način."

(Urška Glavan, 7. a)

 

"Tudi meni je projekt všeč, ker smo podrobneje spoznavali mesto in se družili. Bilo mi je zabavno in upam, da bo še kakšen podoben projekt."

(Lara Škedelj, 7. a)

 

"Tudi meni je bil projekt zelo všeč. Veliko smo se družili in na zabaven način spoznavali naše mesto, zgodovino šolstva, kulturo... Projekt se bi je zdel res poučen.

Zanimivo je bilo tudi sodelovanje z drugimi, ki so mlajši/starejši in z muzejem."

(Kristina Matić, 9. a)

 

"Kot vsem ostalim mi je bil projekt všeč. Zelo veliko smo se družili in spoznavali naše mesto. Bilo mi je všeč, da smo sodelovali mlajši in starejši učenci."

(Špela Kavšek, 9. b)

 

 

 

 


P9 OŠ Šmarje pri Kopru

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

 

Za zaključek …

 

Leta 1950 si je Miljo med prvimi v vasi kupil radioaparat znamke Kosmaj, takrat edine vrste na tržču.

Vključil ga je in nestrpno čakal poročila. Zadrževal je dih in napeto poslušal. Ko je slišal še vremensko napoved,

je škatlo izključil in se popraskal po bradi in stopil k ženi, ki je v kuhinji  mesila koncan kruh.

 

»Ben ,kaj so poveli Miljo?«

»Aaaa,  vsaciga nekaj, tu več slabo. Ne znan ti povet već  ku trko. Ma pero znaš sen vopazo  nekaj druzga.«

»Ma kaj tašnega?«

»Da je ta slovenski jazek abaštanca podoben našemi.«

»A, ti se par?«

» Ja. Eno me pijaži anka zatu, ki se ga da še kar nekaj zastopet.«

 

koncan kruh  – sladek kruh, pero – toda , abaštanca –precej, ti se par –se ti zdi

eno me pijaži anka – mi je všeč tudi

 

Odlomek iz knjige Nelde Štok –Vojske, Tega  živega vse toka

 

Tako nekako je razmišljal Miljo leta 1950 in še sanjalo se mu ni, kaj vse se bo zgodilo  do leta 2012 in kako zelo bo napredovala tehnika  ter kakšne možnosti bo nudila.  To vemo mi, ki smo v projektu SUK poskusili združiti oboje – to kar je bilo nekoč in nas zaznamuje, in to kar je sedaj in nam nudi nešteto možnosti.

 

Naj se na koncu zahvalimo vsem sodelujočim. Bili smo dobra ekipa in veliko smo se naučili.

 

Učenci in učenke OŠ Šmarje ter  njihovi mentorji.

 

 

 

 

 


P10 OŠ Dornberk

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

                           

                              SUK-ovci OŠ Dornberk                                                                                                       Pa še dva zamudnika

 

Kaj bi sporočili ob koncu?

Raziskovalno delo v projektu SUK je bilo dobro zasnovano, radi smo raziskovali naš kraj, čeprav nam je včasih poleg vsega šolskega dela zmanjkovalo časa, saj je bil projekt omejen s časom. Eno stvar pa smo pogrešali. In to je, da bi se spoznali z ostalimi učenci iz drugih šol!!! Morda pa se bomo?

 

Lepo je bilo, 

da smo sodelovali tako,

se veliko naučili,

znanje pridobili.

 

Med tem ko smo raziskovali,

smo med sabo sodelovali.

Naš domači kraj še bolje smo spoznali,

ugotovili, da preteklost in sedanjost

močno sta se razlikovali.

 

A ker SUK-a več ne bo,

bomo žalostni zelo

in vse, kar smo se naučili,

v življenju prav nam bo prišlo.

 

  SUK-ovci OŠ Dornberk z mentoricami

 

 


 

Comments (1)

Bob Hofman said

at 9:30 am on May 12, 2012

Spoštovana Petra,

hvala za vaše sporočilo :-)
Ne pozabite, da je bil to šele prvi SUK, in upajmo, da bodo mnogi sledili.
Zato smo ob sestanek junija 1-2, učiti od tistega, kar je bilo storjeno, in za izboljšanje v prihodnosti. Že veselim toliko, da se srečujejo in delo, ki ga vsi.

Suk potekala v 42 državah in v več državah "SUK Zaključna prireditev", organizirana, kjer študentje in sedanji ukrepi, da delijo svoje delo in uspehe.

Zato vas vabimo, da bi se vse vaše ideje na delavnici junija 1-2, in če bomo tudi, zakaj ni SUK dan za študente v obdobje 2012-2013?

Sanje zgodilo le, če bi ljudje energije skupaj in verjeti v svoje sanje in da to uresniči. Verjamem, močno krepitvi vloge študentov imenom skupnem delu in uspehih shring ... zato vas vabimo, da Build te sanje skupaj!

Oglejte si vse kmalu v samo 3 tedne, veliko pozdrav Bob

Ps. upajmo, da Google Translate naredi moje sporočilo, se razume za vas :-)

You don't have permission to comment on this page.