| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

casovnica_feb_2012

Page history last edited by Bob Hofman 11 years, 5 months ago

 

ČASOVNICA za Slovenske učne kroge februar 2012

 

 

 

1. Priprava , 13. – 19.februar  2012

Teden 0

Prejeli boste vabilo za vključitev v wiki skupino in objavili svoje testno sporočilo. Vzpostavili boste kontakt s koordinatorjem in skrbnikom učnih krogov.Pripravili boste svoje učence in dijake za projektno delo, se z njimi pogovorili o odgovornosti, zadolžitvah, znanju, pričakovanjih, nalogah in organizaciji.Objavili boste svoje prvo testno sporočilo, da preverite, če vse povezave delujejo. V primeru težav se obrnete na skrbnika učnega kroga.

 

2. Predstavitve, 20.- 26.februar 2012

1. teden

Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika učnega kroga.Učitelji in učenci/dijaki pripravijo svojo predstavitev s fotografijo.

 

3. Vprašanja, 27. februar – 11.marec 2012

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ petimi podvprašanji, in zadovolji vsem sprejetim kriterijem kvalitete.. 

 

4. Raziskovanje in odgovori, 12.marec-22.april 2012

4.-9. teden

Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih. 

 

5. Raziskovalne naloge, 23.april – 13.maj 2012

10.-12 teden

Vsaka skupina pripravi povzetek vseh prejetih odgovorov združenih s svojim znanjem, ki je vključen v raziskovalno nalogo.  

 

6. Zaključek, 14.maj - 20.maj 2012

13. teden

Vsaka skupina objavi poslovilne misli in nekaj učencev/dijakov izpolni vprašalnik.

Uradno učne kroge zaključi skrbnik učnih krogov s sklepnimi mislimi. 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.