| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

OŠ Ljubečna

Page history last edited by OŠ Ljubečna 12 years, 4 months ago

 


 

Zgodovina šolstva na Ljubečni sega v daljno leto 1903 , zgradba v kateri poteka pouk danes pa stoji že 13 let.

Šola vas sprejme z urejeno zunanjostjo, z rumeno modro obarvanimi zidovi kar privablja, da vstopite.

Naša publikacija:

 

Poleg izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, se na šoli ukvarjamo z mnogimi projekti: EKORG, IEARN, TO SEM JAZ, DREVO JE ŽIVLJENJE, RASTEM S KNJIGO, E -USTAVA, SAFE.SI (varna raba interneta), E- ŠOLSTVO, PASAVČEK, EVROPSKA VAS, EKO ŠOLA.

Vedoželjnost svojih učencev zadostimo z interesnimi dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli; velikokrat pa tudi izven šolskih zidov. Tako se mladi pevci vsako leto odpravijo na intenzivne pevske vaje na Debeli Rtič, mladi zgodovinarji raziskujejo zgodovino domačega kraja, športniki zastopajo šolo na različnih tekmovanjih, nadarjeni učenci se udeležujejo taborov, planinci na planinskih izletih raziskujejo lepote Slovenije, vsako poletje pa preživijo nekaj dni v taboru, kjer okusijo čar preživetja v naravi..

Šola skrbi za ohranjanje kulturne dediščine z aktivno folklorno skupino, ki šolo zastopa tudi na raznih folklornih revijah. Aktualno plesno dogajanje pa popestri šolska plesna skupina EXPLOSION. Vsako leto pa se učenci preizkusijo tudi na šolskem plesnem festivalu.

Dogajanje na šoli povzamejo oddaje šolskega radia. Pod vodstvom mentorice učenci pripravijo oddaje preko katerih seznanijo učence celotne šole o pomembnih dogodkih, praznikih, šegah in navadah…Dostikrat se zgodi, da učenci manjkajo, zato jim ponudimo, da poslušajo zamujene oddaje, saj so le te dostopne na spletni strani naše šole. Vljudno vabljeni, da jo pogledate in mogoče prisluhnete kakšni oddaji tudi vi. Spletna stran ponuja povezavo tudi do spletnih učilnic, kjer lahko učenci utrjujejo svoje znanje, izvajajo interaktivne vaje, pregledujejo PPT predstavitve,…

Na šoli že vrsto let poteka raziskovalna dejavnost. Učenci pod vodstvom mentorjev raziskujejo različna vprašanja s področja naravoslovja, družboslovja, športa, jezikoslovja s katerimi bodo sodelovali v občinskem projektu mladinskega raziskovalnega dela.

Učenci  tekmujejo  na tekmovanjih iz znanj, na športnem področju ter na različnih natečajih z likovnega in literarnega področja. Tekmovanja  potekajo na šolskem, regijskem in državnem nivoju.

Zavedamo se, da delo z ljudmi zahteva strpnost in kulturno komunikacijo in to naj bo vzgled, ki ga dajemo mlajši generaciji ...

Šolski tim učencev in učenk

 

Šolski tim učiteljic

  

 

 

Comments (1)

Darja Kramar said

at 4:05 pm on Mar 2, 2012

Dobrodošli vsi delavni in nadarjeni učenci in učitelji OŠ Ljubečna!

You don't have permission to comment on this page.