| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

SLO_GTP_News_02-03-2012

Page history last edited by Bob Hofman 10 years, 5 months ago

 

Slovenski učni krogi 

3.faza : Vprašanja

2. in 3. teden : 27.februar – 11. marec 2012

 

Dragi udeleženci projekta,

smo v drugi fazi našega sodelovalnega dela na daljavo in upamo, da uživate skupaj z učenci in dijaki v branju predstavitev in ogledu zanimivih video posnetkov. Vse predstavitve so izredno kreativne in sveže. Čestitamo vsem!

Posebnosti

Zaradi zimskih počitnic smo imeli nekaj zamude pri objavi vseh predstavitev, čakamo še dve, iz Kočevja in Dorberka. Dogovorili smo se, da je za to še čas v tem tednu, vendar ne smemo zamujati z raziskovalnimi vprašanji. Veliko šol je že objavilo raznolika in kvalitetna vprašanja, predvsem med osnovnošolci. Opazili smo, da ste res razmišljali o vsebini.

Prijazno je, da svojim partnerjem napišemo kakšno misel o prebrani in ogledani predstavitvi, predlagamo, da k temu spodbudite svoje učence in dijake.

In še predlog.

Poiščite katerega od partnerjev s katerim bi radi izvedli tudi “video chat”, ki ga omogoča Playbook ali komunicirajte preko vox konference ali preprosto skype, da bodo mladi lahko tudi klepetali in v živo izmenjali nekaj informacij, obenem pa se bodo še bolje spoznali. Seveda enako velja tudi za vas učitelje.

Načrt dela v 2. in 3. tednu SUK

Čas, ko oblikujemo raziskovalno vprašanje je izrednega pomena v našem projektu, saj dobro oblikovano vprašanje vodi v raziskavo, ki bo dala željene rezultate. Dogovorili smo se, da naj vprašanje spodbuja kritično mišljenje, iskanje odgovorov v resničnem življenju z intervjuji, obiski, anketami, učnimi sprehodi, ekskurzijami, ogledi razstav, meritvami itd...

Vprašanje objavite pod imenom svoje šole. Če ga še oblikujete, veste pa katero področje bo pokrivalo , napišite tudi to. Taka informacija bo v pomoč vašim partnerjem v krogu, ki o vprašanju še razmišljajo. Hvala vsem, ki ste že objavili raziskovalna vprašanja, kar pomeni, da se nekateri že lahko lotite iskanja odgovorov.

Pomembno

Kaj je kvalitetno vprašanje?

  • Povezano je z razpisano temo.

  • Jasna formulacija ne glede na kulturne razlike.

  • Vprašanje sme imeti podvprašanja, da vodi raziskavo v pravo smer, vendar ne več kot tri.

  • Odprti tip vprašanj.

  • Vprašanje vodi k raziskovanju in kritičnemu razmišljanju.

  • Določena naj bo oblika pričakovanega odgovora (esej, poročilo, anketa, graf,…).

 

Objava vprašanja

Prvi korak: Vprašanje zapišite v wordu.

Drugi korak: Kopirajte ga v beležnico.

Tretji korak: Kliknite “Edit” in prilepite vprašanje.

Četrti korak: Shranite s klikom na “Save”

 

Vsem želim uspešno in kreativno delo.

 

Darja Žnidaršič en Bob Hofman

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.