| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Novice 3: Vprašanja

Page history last edited by Bob Hofman 9 years, 9 months ago

Slovenski učni krogi   
Novice za SUK Moje mesto nekoč 

4. korak: Raziskovanje  4.teden: 12. – 18. marec

 

Pozdravljeni vsi,

Dobrodošli v 4.fazi našega učnega kroga, ko bomo iskali odgovore na vsa zastavljena vprašanja. Imeli boste štiri tedne časa za raziskovanje in objavo odgovorov. Zelo pomembno je, kako boste načrtovali in organizirali pouk, da bodo učenci in dijaki kvalitetno opravili svoje delo.

V naslednjem tednu bomo predstavljali projekt tudi na konferenci SIRIKT, kjer bo vaše delo vidno širši pedagoški javnosti, kar je odlična priložnost tudi za promocijo vaših šol. Predlagam, da o tem obvestite tudi vodstvo šole. Hvala vsem, ki boste takrat v pomoč pri predstavitvi dejavnosti celotnega tima.

Vprašanja

Hvala vsem, ker ste pravočasno objavili svoja vprašanja. Z Bobom Hofmanom sva jih natančno pregledala in razveselili ste naju z raznolikostjo in ustvarjalnostjo.

Nekatera vprašanja bodo kvalitetnejša, če jih boste rahlo preoblikovati ali dodali določena podvprašanja. Vsak koordinator bo prejel osebno elektronsko sporočilo z najinimi predlogi. Prosiva, če o tem premislite in skupaj z učenci in dijaki preoblikujete kar bo potrebno do četrtka 15.3. ob 14.00.

Vse sodelujoče prosim, če v petek preverijo spremembe v vprašanjih in jih upoštevajo pri raziskovanju.

Pomembno

Kaj je kvaliteten odgovor?

 • Jasen odgovor brez možnosti napačnega razumevanja z dobro strukturo.

 • Odgovor se začne s predstavitvijo raziskovalnega vprašanja.

 • Vsebuje naj razlago poteka raziskovanja.

 • Navedeni naj bodo viri.

 • Podkrepljen je s slikovnim materialom, grafi, histogrami, tabelami,…

 • Besedilo obsega +/- 250 besed.

Objava odgovora:

 • Prvi korak: Odgovor zapišite v wordu.

 • Drugi korak: Kopirajte ga v beležnico.

 • Tretji korak: Kliknite “Edit” in prilepite vprašanje.

 • Četrti korak: Shranite s klikom na “Save”

 

ALI

Odgovor natipkajte direktno v wiki po kliku “Edit” in ne pozabite še shraniti na “Save” ali “Save and continue”, če bo delo trajalo nekaj časa.

 

Darja en Bob

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.