| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Novice 5: Vprašanja

Page history last edited by Renske Hofman 10 years, 1 month ago

Slovenski učni krogi
 Novice za SUK Moje mesto nekoč

5. korak: Raziskovalna naloga
9.-11. teden: 16.april –  6.maj 2012

 

 

 

Dragi udeleženci,

dobrodošli v naslednjem koraku naših učnih krogov, kjer boste imeli čas za pisanje povzetkov oziroma raziskovalnih nalog, kot smo jih poimenovali. Dovolj časa bomo imeli, da zaključimo z delom, saj sva se z Bobom odločila, da vam podaljšamo ta čas za en teden. Opazila sva namreč, da je prišlo do nekaterih tehničnih in organizacijskih težav na posameznih šolah in ker si vsi želimo dobrega končnega rezultata, sva prepričana da vam bo podaljšanje časa prišlo prav.

 

 

 

Vtisi o poteku dela

Hvala vsem, ki ste objavili svoje zanimive odgovore, ki res odražajo raziskovanje in kritičen pogled na zastavljeno problematiko. Nekatere raziskave so pokazale vse vaše znanje in ustvarjalnost.

Prosimo OŠ Odranci, OŠ Gornji Petrovci, OŠ Prule, OŠ Drska in Gimnazijo Kočevje, ki še z nekaterimi skupinami niso uspeli objaviti odgovorov, da to storijo čimprej, saj bodo s tem omogočili vsem partnerjem pripravo končne raziskovalne naloge.

 

 

Načrt dela

Vstopamo v prvi teden zadnje zahtevne faze učnih krogov, ko čaka vse skupine pisanje raziskovalne  naloge, saj je potrebno pripraviti kvaliteten povzetek vseh pridobljenih informacij in znanj.

Vsaka skupina objavi svojo raziskovalno nalogo v poglavju “Raziskovalne naloge” pod svojim imenom.

Vsaka raziskovalna naloga naj odraža vse prejete odgovore iz različnih slovenskih krajev in regij, upošteva raziskave in rezultate, ki jih primerja, analizira in strne v smiselno celoto. Proces bo pomagal učencem in dijakom razumeti, da pisanje povzetka ali raziskovalne naloge ni le kopiranje podatkov temveč kritično premišljevanje in urejanje vseh informacij v zapis pridobljenega znanja.

Raziskovalna naloga naj obsega vsaj 400 besed in/ali vizualni material, ki bo podkrepil trditve.

 

Naslednja vprašanja naj bodo v pomoč pri pisanju raziskovalne naloge:

-       Zakaj smo postavili prav to vprašanje?

-       Kaj smo o vsebini vedeli, ko smo začeli?

-       Kaj smo pričakovali, da se bomo naučili?

-       Kaj smo se naučili?

-       Kaj smo se naučili iz prejetih odgovorov?

-       Kaj je bilo podobno, enako in kaj različno v prejetih odgovorih?

-       Kakšni so razlogi za  razlike in podobnosti?

 

Pomembne informacije

Kriteriji za kvalitetno raziskovalno nalogo:

-       objavljena je pravočasno

-       ni samo kopija odgovorov ampak je povzetek vsega pridobljenega znanja

-       vsebuje informacijo o pridobljenem znanju v vsebinskem in procesnem smislu

-       raziskovalna naloga vsebuje približno 400 besed

 

Želiva vam uspešno delo!

Darja in Bob

 

 

 

 

 

 

Comments (2)

Petra said

at 1:02 pm on Apr 17, 2012

Spoštovani!
Tudi OŠ Dornberk je na vsa vprašanja odgovorila pravočasno, tudi na vprašanje P9, kar se vidi iz zgodovine te strani. Kaj se je pa potem zgodilo, tega pa ne vemo. Tudi sedaj ne moremo urejati te strani.
LP Petra

Iztok said

at 9:35 pm on Apr 16, 2012

Tudi na vprašanje P2 smo odgovorili istočanso kot na vse druge (v četrtek, 12.4.). Ko so Vrhničani dodali svoj odgovor se je očitno vmes izbrisala oznaka P6 in sta oba odgovora na P5. :)

You don't have permission to comment on this page.